Down Sendromu Nedir?
Özel Eğitim
Fizyoterapi
Dil Terapisi
Sık Sorulan Sorular
Aylık Bülten
Arşiv

 

 


Ördekkasap Mah. Aşağı Gureba Cad. Bezmialem Sok. Cevahiroğlu Apt. No:16 Çapa - İstanbul

Tel.: +90 212 534 70 33

ING Bayrampaşa Şubesi : TR36 0009 9004 0914 5200 100001

Vakıfbank Kuyubaşı Şubesi: TR85 0001 5001 5800 7286 820287

Türkiye Finans Bayrampaşa Şb.: TR92 0020 6000 0900 4362 230001

Oluşturma tarihi
29.12.2001
Güncelleme tarihi
15.06.2002

designed by Murat Özkan

 
 
 
 

DoSt Yaşam Down Sendromu Vakfı?

Vakfımız; 1996 yılı başlarında aynı soruna sahip birkaç ailenin, ortak sorunları karşısında ortak çözümler üretmek, her türlü dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla biraraya gelmesiyle oluşmaya başlamıştır.

Gerek ülkemizdeki yetersiz eğitim ve sağlık koşulları gerekse yurtdışındaki uygulama ve deneyimlere ulaşamayışımız, bizleri ortak çabalarımızı tüzel bir kişilik ile sonuçlandırmaya yöneltmiştir. Bu amaçla vakıf kuruluş başvurumuz Aralık 1997'de yapılarak yasal prosedür işletilmiş, Mayıs 1998'de onaylanmıştır.

Vakfımız, Down Sendromunu bir özür olarak görmeyip, yaşamın farklı bir yüzü olarak değerlendirmektedir. Down Sendromlu bireylerin anayasal haklarına sahip üretken yurttaşlar olarak toplumdaki yerlerini almaları - ancak sorunun toplumsal bazda ele alınması ile mümkün olacağı - düşüncesinden yola çıkılarak tüm Türkiye çapında Down Sendromlu çocuk sahibi ailelerle iletişime geçilmektedir.

İnsanoğlunun sosyal bir varlık olması, dayanışmayı, paylaşmayı onun yaşamının merkezi durumuna getirmektedir. Bu düşünceyle; toplumun her kesimini - bireyinden sivil örgütlerine, özelinden kamu kurum ve kuruluşlarına kadar - bizlerle dayanışmaya ve paylaşmaya çağırıyoruz. Dayanışma konularınız, amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik her alanda olabilir.

Dilerseniz bizlerle birlikte gönüllü olarak da çalışabilirsiniz.

Amaçlarımız...

 • Down Sendromu konusunda toplumu bilinçlendirmek, doğum öncesi (pretenal) tanı yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Ülkemizde ki tüm Down Sendromlu birey ve ailelerine ulaşarak dayanışmalarını sağlamak, güçbirliği içerisinde topluma entegre olarak yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek,
 • Down Sendromlu insanların üretken bireyler olarak yetişmelerini ve tüm anayasal haklarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla kamuoyu oluşturmak,
 • Maddi yetersizliği olan Down Sendromlu çocuk sahibi ailelere maddi ve manevi her konuda yardımcı olmak,
 • o Down Sendromlu çocukların gelişimine yönelik sanatsal,sportif ve mesleki kurslar düzenlemek,
 • Her türlü yerli-yabancı görsel, işitsel ve yazılı eğitim materyallerinden oluşan bir kütüphane oluşturarak ailelerin kullanımına sunmak,
 • İlgili özel ve resmi kurum ve kuruluş, grup, dernek, yerel yönetimler, vakıf...vb yerler nezdinde girişimlerde bulunarak ortak çözüm ve projeler üretmek. Bu projelerin yaşama geçirilmelerini sağlamak,
 • Yurtdışında bu konuyla ilgili çalışmalarda bulunan her türlü şahıs, özel ve resmi kurum ve kuruluş, grup ve dernekler ile ilişkiye geçmek. Elde edilen tüm bilgileri panel, konferans, seminer ve benzeri organizasyonlar yoluyla kamuoyu yararına sunmak.

Etkinlikler...

 • Uluslararası Down Sendromu kongre ve seminerleri ülkemizden - gerek bağımsız gerekse bizim desteğimizle - katılan uzmanlar tarafından izlenilmektedir. Kongre sonuçları düzenlediğimiz panel ve seminerler ile kamuoyuna sunulmaktadır.
 • Down Sendromu ile yeni tanışan ailelere, Aile Destek Programı çerçevesinde öncelikle ailenin sonra çocuğun terapisi, yaklaşımıyla danışmanlık yapılarak, moral ve güç verilmektedir. Ülkemizde ilk olan bu pilot proje Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde deneyimli ailelerimiz tarafından yürütülmektedir.
 • İnternet ve yabancı kaynakların çevirileri yoluyla yeni bilgi ve deneyimlere ulaşılmakta, ayrıca görsel, işitsel, yazılı malzeme ve eğitim materyallerinden oluşan bir kütüphane oluşturulmaktadır.
 • Elde edilen her türlü bilgi ve deneyimden ailelerin ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla broşür ve periyodik bülten çıkarılmakta, Web sitesi aracılığıyla da internet ortamında yayınlanmaktadır.
 • Konuya toplumda gereken duyarlılığın sağlanması amacıyla basılı ve görsel medya ile ilişkiye geçilerek, kamuoyu Down Sendromu konusunda bilgilendirilmektedir.
 • Ailelerin dayanışması amacıyla her yıl aile pikniği, dayanışma yemeği, yılbaşı çocuk şenliği gibi sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
 • o İlgili sağlık ve eğitim kurum ve kuruluşları ile ilişkiye geçilerek, Down Sendromlu çocuk sahibi ailelerin ve bireylerin bu yerlerden eğitim ve sağlık hizmeti almaları sağlanmaktadır.
 • o Vakıf merkezimizde çocuklarımıza yönelik Müzik ve Ritm, Org, ve Yaratıcı Drama eğitimi de verilmektedir. Ayrıca uzmanlar tarafından aile gruplarına yönelik aylık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Yukarı